Tel: + 31(0)165 - 387065    cor@cordeur.nl

CNC Frezen

Voordelen van een CNC bewerkte deur:
- Deze is dubbel zo snel gemonteerd
- Deze is op de millimeter af te hangen
- Deze geeft minimaal afval op de werkvloer
- Deze geeft minimale hinder voor de rest van de bouw

Digitaal inmeten & opmaat frezen:
Door gebruik te maken van innovatieve technieken, en deze onderling aan elkaar te koppelen, zijn wij in staat om deuren digitaal in te meten. Deze gebruiken wij voor het aansturen van een CNC machine

Deze werkwijze biedt een groot aantal voordelen:
– Deuren worden aangeleverd bij Deurenafhangbedrijf C. v.d. Sande B.V., waardoor er geen deuren meer worden opgeslagen op de bouwplaats.  De kans op beschadigen en vochtinwerking worden hierdoor voorkomen.

- Tijdens het inmeten kunnen wij tevens rekening houden met de scharnierinkrozingen in de kozijnen maken. Hierdoor kunnen de kozijnen eerder een bewerking door de schilder ondergaan.

- Hang- en sluitwerk kunnen indien gewenst, ook bij ons worden aangeleverd, zodat er minder kans op zoekraken en/of beschadiging is tijdens het bouwproces.

- Deuren kunnen in een heel laat stadium van de bouw worden afgehangen. Soms geschiedt dit zelfs na de oplevering en het inhuizen van een gebouw.  Dit om eventuele beschadigingen te voorkomen.

- Door opslag, transport en aflevering in eigen beheer te hebben word vervuiling, beschadigingen etc. tot een minimum beperkt

- Zaken als deurenopslag, deurentransport, hang- en sluitwerkopslag, werkruimte beschikbaar houden, stof!, afval, beschadigingen etc. behoren tot het verleden.

Afgeronde projecten

Advertisement Advertisement Advertisement

Contact

C v.d. Sande Deurenafhangbedrijf

Postadres:
Meidoornstraat 8
4711 RC St. Willebrord

Kantoor/Afleveradres:
Bremstraat 119a
4711 RN st. Willebrord
© 2019 Deurenafhangbedrijf C.v.d. Sande BV
Powered by Clover-design.nl